Ouders betalen gemiddeld 2000 euro aan kinderopvang

Ruim een half miljoen ouders ontvingen in 2011 kinderopvangtoeslag. Per ouder bedroegen de opvangkosten toen gemiddeld bijna 7300 euro. De ouders betaalden hier zelf gemiddeld 2000 euro voor. De rest van het bedrag kwam voort uit kinderopvangtoeslag.

Het gemiddelde toeslagbedrag bedroeg hierbij dus 5300 euro.

Er ware in 2011 537 duizend ouders die voor de formele opvang van een of meer kinderen kinderopvangtoeslag ontvingen. In totaal gaat dit om 844 duizend kinderen. De ouders die toeslag ontvingen, kregen gemiddeld 5300 euro. Daarmee werd voor de ouders 73 procent van de kosten voor de kinderopvang gecompenseerd. Het aantal ouders dat in 2007 kinderopvangtoeslag ontving was 375 duizend. Hierbij werd een lichte daling van het gemiddelde ontvangen bedrag geconstateerd.

Eigen bijdrage gestegen

De eigen bijdrage van ouders met kinderopvangtoeslag  bedroeg in 2011 27 procent van de opvangkosten. In 2010 was dat nog 23 procent. Hiermee kwam de gemiddelde ouderbijdrage bijna 400 euro hoger uit dan in 2010. De ouderbijdrage nam vooral in de lagere inkomensgroepen erg toe.

Hogere inkomens betalen hogere ouderlijke bijdrage

De eigen bijdrage in kinderopvang kosten is inkomensafhankelijk, deze nam in 2011 toe tot 45 procent voor huishoudens met een besteedbaar inkomen van 75 duizend euro of meer. Huishoudens in deze doelgroep maakten relatief veel gebruik van kinderopvang, ondanks de hoge kinderopvangkosten van ruim 9200 euro per jaar. Ondanks hun relatief hoge eigen bijdrage ontvingen zij met gemiddeld 5100 euro toch veel kinderopvangtoeslag.

 

Tags: , , ,