BHV’er belangrijk bij kinderopvang

Wanneer er een noodsituatie ontstaat bij een kinderopvang is het van groot belang dat de begeleiders weten hoe ze moeten reageren. Kinderen zijn namelijk enorm onvoorspelbaar wanneer het aankomt op bijvoorbeeld vluchten. Ze raken in paniek en weten niet wat te doen.

Ontruimingsplan

Als kinderopvang of crèche moet je dan ook een goed ontruimingsplan hebben bij bijvoorbeeld brand. Er zijn bepaalde onderdelen die hier verplicht in moeten staan. In het ontruimingsplan moeten in elk geval de volgende punten

behandeld worden:

  • De procedures die gevolgd moeten worden in geval van een calamiteit.
  • De taken en verantwoordelijkheden van verschillende personen bijeen ontruiming.
  • Risico’s die in het gebouw aanwezig zijn.
  • Vluchtwegen en –richtingen (op een plattegrond).
  • De plaats van de blusmiddelen en hoe deze werken (op een plattegrond).

De plattegrond met de vluchtwegen en belangrijkste instructies moet in ieder lokaal worden opgehangen.

BHV’er

Het is van belang dat alle medewerkers op de hoogte zijn van dit plan. Er is altijd iemand aanwezig die een BHV cursus heeft doorlopen. Dit is wettelijk verplicht. Deze heeft op de cursus geleerd wat te doen bij brand of andere noodsituaties. Op internet staat verder veel informatie over brand of andere noodsituaties.