Hygiëne in kinderdagverblijf.

Sinds jaar en dag is hygiëne binnen een kinderdagverblijf een veelbesproken item. Jonge kinderen vormen een kwetsbare groep. Het immuunsysteem van kleine kinderen zijn nog vol in ontwikkeling. Via de andere kinderen en bijvoorbeeld door gebruik van gezamenlijk speelgoed komen zij vaker en op jongere leeftijd in contact met allerlei bacteriën. Wanneer kinderen met speelgoed spelen, waar ook andere kinderen mee in contact komen op het kinderdagverblijf, is de kans groter dat ze in aanraking komen met deze bacteriën (zoals micro-organismen).
Een voorbeeld van een bacterie zijn micro-organismen. Micro – organismen zijn voor de mens met het blote oog niet zichtbaar. Tot de micro-organismen behoren onder andere virussen, schimmels en gisten.
Micro- organismen komen overal voor: op de huid, op meubelen, gebruiksvoorwerpen, in de lucht, water, op en in voedsel. Een aantal micro- organismen kunnen voor een ziekte zorgen. Als het kind hiermee in aanraking komt kan hij/zij ziek worden. Dit hangt af met de hoeveelheid micro- organismen het kind mee in aanraking komt. Baby’s en jonge kinderen hebben nog geen goede weerstand en zijn hierdoor gevoeliger voor deze organismen. Ze worden doorgaans niet alleen eerder ziek, de gevolgen kunnen ook veel ernstiger zijn.
Onder ongunstige omstandigheden kunnen micro-organismen uitgroeien tot grote aantallen. Om zich te vermeerderen hebben ze vocht en voedsel nodig (bijvoorbeeld vuil, huidschilfers, stof).Om dit allemaal te voorkomen, zijn bijvoorbeeld goede wandsystemen een optie om dit te voorkomen.

Tags: , , , , ,