Vormen kinderopvang

In Nederland kan onderscheid gemaakt worden tussen 3 formele vormen van kinderopvang.
Ouders kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en gastouderopvang.
Voor peuters zijn er speciale peuterspeelzalen.

Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven zijn geschikt voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar.
In de meeste gevallen worden de kinderen in een vaste groep opgevangen. De beschikbare ruimte en de leeftijd van de kinderen bepaald hoe groot de groepen zijn. Normaal gesproken worden kinderen naar leeftijd in een groep ingedeeld, maar tegenwoordig komt het ook steeds vaker voor dat kinderen van verschillende leeftijden in dezelfde groep geplaatst worden.

De begeleiding en verzorging van de kinderen wordt gedaan door een pedagogisch medewerker. Deze medewerker heeft minimaal een mbo-3 opleiding gevolgd.

Er zijn veel kinderopvangcentra in Nederland. Heeft u een locatie gevonden maar bent u niet zeker of deze geschikt is? U kunt dan het kinderdagverblijf vergelijken met andere verblijven in de omgeving en ervaringen van anderen bekijken.

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen die al op de basisschool zitten is er speciale buitenschoolse opvang. Voor opvang voor- en na schooltijd en op vrije dagen kunnen ouders met hun kinderen terecht bij buitenschoolse opvang (BSO)

Gastouderopvang

Zeker als u onregelmatige werktijden heeft kan gastouderopvang de uitkomst bieden. Hierbij wordt het kind opgevangen door een geregistreerde gastouder. Het kan zowel bij de gastouder thuis als in uw eigen huis.

Tags: , , , , ,