Toeslag kinderopvang

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Hier leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen.

 • Als u werkt, een opleiding doet of u volgt een traject om de kans op werk te vergroten
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang
 • U krijgt kinderbijslag of pleegouderbijdrage
 • Uw kind staat ingeschreven op het woonadres
 • U heeft een schriftelijk overeenkomst afgesloten het opvangcentrum, bureau of instelling
 • U en/of uw partner betalen mee aan de opvang
 • U en uw partner hebben Nederlandse nationaliteit of hebben een geldige verblijfsvergunning

In sommige gevallen zijn er ook aanvullende regels die van toepassing kunnen zijn:

 • U bent co-ouder
 • U bent alleenstaande ouder
 • U heeft kinderopvang nodig om medische of sociale redenen
 • U bent werkloos geworden of u wilt weer gaan werken.

Wanneer u in het buitenland woont kunt u in sommige gevallen ook in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, U of uw partner moet dan wel in Nederland werken. Daarnaast gelden in dit geval dezelfde regels als wannneer u in Nederland zou wonen.

Zoekt u een kinderdagverblijf Rotterdam? U kunt altijd een kinderdagverblijf vergelijken om de beste te vinden.

Tags: , , , , , ,