Ouders en EHBO

Het is gebleken dat kinderen beter geen ongeluk kunnen krijgen wanneer ze thuis zijn. Onderzoek van het GfK heeft uitgewezen dat het merendeel van de ouders niet weten hoe zij eerste hulp moeten bieden. Dit is een verontrustende uitkomst, want er melden zich jaarlijks ruim 140.000 kinderen op de spoedeisende hulp door het toedoen van een ongeval in of om het huis. De eerste paar minuten na een ongeval zijn cruciaal, zeker bij jonge kinderen.

EHBO cursus verplichten

Uit het onderzoek van het GfK blijkt dat vooral moeders erg onzeker zijn over hun EHBO kennis. Een kleine 80 procent heeft nog nooit een EHBO cursus gevolgd, van de vaders is dit percentage nog minder. 65 procent van de ouders hebben zelfs nog nooit een EHBO cursus gevolgd of kennis van eerste hulp bij ongevallen.

Toch zeggen de meeste vaders en moeders dat ze meer zouden moeten weten van EHBO bij kinderen. 40 procent van de respondenten geeft zelfs aan dat ze het goed zouden vinden dat de overheid het volgen van een EHBO cursus verplicht zou maken voor ouders. Je zou denken dat veel ouders dan een eerste hulp bij ongevallen cursus hebben gevolgd. Toch geeft meer dan 60 procent aan dat ze nog nooit nagedacht hebben over het volgen van een dergelijke cursus.

Ongevallen met kinderen

Zoals eerder in dit artikel beschreven is het bekend dat de meeste ongevallen met kinderen plaatsvinden in en om het huis. Dit wordt door ouders beaamd, opvallend is dan dus dat er vrijwel geen ouders zijn die een EHBO cursus hebben gevolgd of in ieder geval kennis hebben van EHBO. Ouders doen vaak graag alles voor het welzijn van hun kind, eerste hulp bieden hoort daar dan ook bij. Advies voor alle ouders is om toch een cursus EHBO te volgen zodat ze weten hoe ze moeten handelen wanneer er een ongeval plaatsvindt.